Lên đầu trang
Chủ nhật, 17/02/2019 21:38


Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

18/6

 

 

 

 

 

 

BA

19/6

 

 

 

 

 

 

20/6

9h00

Họp Hội đồng Tuyển sinh Đại học 2018

P. ĐTĐH

 

Theo Quyết định

Xem tại đây!

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

14h00

Họp Hội đồng đạo đức trong Nghiên cứu Y Sinh học

P. PQL&NCKH

 

Theo Quyết định

Xem tại đây!

TS. Long

P. Hội thảo 1

14h00

Họp Nghiệm thu Giáo trình

P. ĐTĐH

 

Theo Quyết định

Xem tại đây!

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

16h30

Họp BCH Công đoàn mở rộng

BCHCĐ

BCHCĐ, Tổ trưởng các tổ CĐ

TS. Long

P. Hội thảo 1

16h30

Họp Thống nhất xây dựng sổ THLS cho ĐD, HS

P. ĐTĐH

P. ĐTĐH, Khoa YHLS, Khoa ĐDHS, TTTHTLS

TS. Thành

P. Hội thảo 2

NĂM

21/6

8h00:

Làm việc với LĐ Nhà trường San Diego, Hoa Kỳ

P. HTQT

 

Theo Kế hoạch

Xem tại đây!

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

9h00:

Chia sẻ chuyên đề triết lý của Người Mỹ và lòng từ bi của Người Việt

P. HTQT

Theo Kế hoạch

Ông Jimmy Thai

P. Hội thảo 1

 

16h30

Tập huấn thi THPT Quốc gia 2018

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

Tất cả các CB điều động tham gia thi THPTQG 2018 (Cả dự trữ)

TS. Thành

HT Lớn

SÁU

22/6

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan