Lên đầu trang
Chủ nhật, 17/02/2019 21:02


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

11/6

14h00

 Họp Hội đồng xét điều kiện bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Lớp Cao học khóa 3

P. ĐTSĐH

 

Theo Quyết định

Xem tại đây

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

BA

12/6

08h00

 Họp Hội đồng và Thư ký HĐ tự đánh giá chương trình đào tạo ĐHĐDCQ

TT KT&ĐBCLGD

Quyết định 2309

Quyết định 2416

Quyết định 2557

Quyết định 741

Quyết định 873

Xem tại đây!

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

15h00

 Họp Hội đồng Bệnh viện

P. TCCB

 

Theo Quyết định

Xem tại đây!

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

15h30

 Họp Ban chấp hành Đảng bộ

P. TCCB

BCH Đảng bộ

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

13/6

10h00

 Làm việc với Bộ Y tế và Trường Đại học Louis Herrington – Đại học Baylor, Hoa Kỳ

P. HTQT

Kế hoạch 1117

Xem tại đây!

PGS. TS. Tùng

Bộ Y tế

15h00

 Làm việc với Trường Đại học Louis Herrington – Đại học Baylor, Hoa Kỳ

P. HTQT

Theo KH số 1117

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

16h30

 Họp giao ban GVCN, CVHT, Lớp trưởng

P. CTHSSV

BGH, Trưởng các đơn vị, GVCN, CVHT, Lớp trưởng

TS. T. Anh

Hội trường lớn

NĂM

14/6

Cả ngày

 Hội nghị Chương trình năm học 2018 - 2019

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

Xem tại đây!

PGS. TS. Tùng

Sầm Sơn

SÁU

15/6

 

 

Tin liên quan