Lên đầu trang
Chủ nhật, 17/02/2019 21:09


Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

04/6

08h00

 Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS. TS. Tùng

Phòng họp

08h30

 Làm việc với đoàn kiểm tra  ATVSLĐ – Cục Quản lý môi trường Y tế

P. TCCB

Theo Quyết định

Xem tại đây

TS. Tuấn Anh

P. Hội thảo 2

14h00

 Giao ban BGH – Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các đơn vị

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

BA

05/6

09h00

 Làm việc với đoàn công tác của Cục CNTT

P. CNTT

Phòng CNTT

TS. Tuấn Anh

P. Hội thảo 2

14h00

 Họp Ban tổ chức Hội nghị chương trình năm học 2018 - 2019

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

Xem tại đây

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

16h30

 Sinh nhật CBVC tháng 6, 7 năm 2018

VPCĐ

BGH, TVCĐ, CBVC sinh nhật tháng 6&7

TS. Long

P. Hội thảo 2

06/6

14h00

 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở (đợt 2)

P. QLNCKH

Theo Quyết định

Xem tại đây

TS. Hoàng

P. Hội thảo 2

NĂM

07/6

 

 

 

 

 

 

SÁU

08/6

14h00

 Khai mạc Lớp huấn luyện ATVSLĐ

P. TCCB

Theo Quyết định

Xem tại đây

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

Tin liên quan