Lên đầu trang
Thứ hai, 20/01/2020 22:13


     Dân quân tự vệ là thành phần quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sở, trực tiếp góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Chính vì thế, hằng năm UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố ban hành quyết định xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ nòng cốt, bảo đảm tinh gọn, hoạt động chất lượng, hiệu quả. Bám sát nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Quân khu.

     Phát huy truyền thống của Nhà trường, trong nhiều năm qua Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ Đào tạo cán bộ cho ngành y tế và Nghiên cứu khoa học, còn hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự, là đơn vị đạt nhiều thành tích trong thực hiện “Phong trào thi đua Quyết thắng” của các lực lượng Dân quân, Tự vệ trên địa bàn Thành phố Nam Định.

TTƯT. TS. Trương Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đến trường bắn Núi Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định động viên và giao nhiệm vụ cho lực lượng Tự vệ Nhà trường

     Thực hiện kế hoạch số 344/KH-BCH ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ban Chí huy quân sự thành phố Nam Định về huấn luyện Dân quân Tự vệ năm 2018. Thông báo số 468/TB-BCH ngày 23 tháng 4 năm 208 của Ban chỉ huy Quan sự thành phố Nam Định về việc kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng Dân quân Tự vệ giai đoạn 1 năm 2018. Trường Đai học Điều dưỡng Nam Định đã cử 10 đồng chí tham gia từ ngày 02/5 đến ngày 09/5/2018 tại trường bắn Núi Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

     Ngày 09/5/2018, được sự quan tâm chỉ đạo Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường và trực tiếp xuống tận trường bắn giao nhiệm vụ của TTƯT. TS. Trương Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đội Tự vệ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định gồm 10 đồng chí đã tham gia kiểm tra bắn đạn thật khối tự vệ năm 2018. Kết quả 10/10 đồng chí tự vệ được cử tham gia đều đạt loại giỏi.

    Một số hình ảnh thực hành kiểm tra bắn đạn thật tại thao trường.

 

 

Tin liên quan