Lên đầu trang
Chủ nhật, 17/02/2019 21:09


Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

21/5

08h00

 Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

BGH

PGS.TS Tùng

P. Họp

14h00

 Giao ban Ban Giám hiệu với trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng đơn vị

PGS.TS Tùng

P. Hội thảo 2

16h00

 Họp Ban chấp hành Đảng bộ

P. TCCB

BCH Đảng bộ

PGS.TS Tùng

P. Hội thảo 2

BA

22/5

 

 

 

 

 

 

23/5

08h00

 Họp thường vụ Đảng ủy, BGH

P. TCCB

TVĐU, BGH

PGS.TS Tùng

P. Hội thảo 2

09h30

 Họp Ban chỉ đạo CCHC

P. TCCB

Theo quyết định

Xem chi tiết file đính kèm!

PGS.TS Tùng

P. Hội thảo 2

14h00

 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý tài sản

P. CNTT

Lãnh đạo và chuyên viên: P.VT&TTB, P.TCKT, P.Quản trị

TS. Tuấn Anh

P. Hội thảo 2

NĂM

24/5

 

 

 

 

 

 

SÁU

25/5

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan