Lên đầu trang
Chủ nhật, 17/02/2019 21:06


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

 Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

14/5

09h00

 

Họp Hội đồng đấu thầu các công tác dịch vụ của Trung tâm HTKHCN&DV

Trung tâm HTKHCN&DV

 

Theo Quyết định

 (Xem file đính kèm)

TS. Tuấn Anh

P. Hội thảo 2

15h00

Làm việc với Trường Đại học Phụ Anh, Đài Loan

P. HTQT

Trưởng phòng ĐTSĐH, ĐTĐH

PGS. TS Tùng

Phòng khách

BA

15/5

07h30

Họp sửa đổi Quy định giờ chuẩn hoạt động KHCN

P. QLNCKH

BGH, CTCĐ, Trưởng các Khoa, TTKT&ĐBCLGD, TTTHTLS; Trưởng P. TCCB, P.TCKT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH

PGS. TS Tùng

P. Hội thảo 2

14h00

Làm việc với Khoa YHLS và Khoa ĐDHS về báo cáo kết quả Thanh tra đột xuất

P. Thanh tra

Đoàn T.tra, CBVC Khoa YHLS, ĐDHS, P. ĐTĐH, TT KT&ĐBCLGD

TS. Thành

P. Hội thảo 2

15h30

Làm việc với Trung tâm THTLS về báo cáo kết quả Thanh tra đột xuất

P. Thanh tra

Đoàn T.tra, CBVC Trung tâm THTLS, P. ĐTĐH, TT KT&ĐBCLGD

TS. Thành

P. Hội thảo 2

16h00

Hội thảo hướng nghiệp

P. CTHSSV

BGH, BTVVL, ĐHCQ 10A, 10B, 10C, 10D, SV  có nhu cầu làm việc tại Nhật Bản

TS. Tuấn Anh

Hội trường lớn

16/5

14h00

Họp ban hướng nghiệp, khởi nghiệp, TVVL cho sinh viên

P. CTHSSV

 Theo Quyết định

(Xem file đính kèm)

PGS.TS Tùng

P. Hội thảo 2

NĂM

17/5

Cả ngày

Tham dự Hội nghị KHCN tuổi trẻ Y Dược lần thứ XIX

P. QLNCKH

Theo Quyết định

(Xem file đính kèm)

TS. Hoàng

Trường Đại học Y Dược TP HCM

SÁU

18/5

 

 

Tin liên quan